PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Parafialna Rada Duszpasterska wspomaga proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu działalności duszpasterskiej w parafii zgodnie z postanowieniami synodu diecezjalnego.
Rada rządzi się przepisami prawa powszechnego oraz normami wydanymi przez Biskupa Tarnowskiego, w tym Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Tarnowskiej z dn. 23 marca 2020 r.
Podając obecny skład tego gremium, zachęcamy wszystkich parafian do dzielenia się bezpośrednio z proboszczem lub członkami Rady swoimi przemyśleniami, a szczególnie pragnieniem podejmowania z jej pomocą konkretnych dzieł duszpasterskich.
Rada Duszpasterska parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich
KADENCJA 2022-2027
Z urzędu:
Ks. Paweł Płatek – proboszcz
Ks. Krzysztof Dyrlik – wikariusz
Eugeniusz Gąsior
Alicja Stabrawa
Mariusz Lasota
Z wyboru:
Paweł Knapik
Tomasz Limanowski
Zbigniew Jankowski
Stanisław Klasa
Edward Kluza
Barbara Grzesik
Z nominacji:
Dorota Gąciarz
Urszula Wajda
Kinga Wrona
Karolina Konieczko
Michał Konieczko
Przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń:
Anna Kosowska
Halina Jaje
Halina Nawrocka
Krystyna Wardzała
Przedstawiciele młodzieży:
Wojciech Uszko
Jagoda Mitkowska
Aleksandra Limanowska
Karol Gąciarz
Scroll to Top