SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 959 – W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.
Kan. 987 – Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga.
Kan. 988 – § 1. Wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione po chrzcie, a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia.
§ 2. Zaleca się wiernym, by wyznawali także grzechy powszednie.
Kan. 989 – Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie.

W naszej parafii ze spowiedzi świętej można skorzystać:

– codziennie przed i podczas Mszy świętych;
– w każdy czwartek w godz. 20.00-21.00;
– w I piątki miesiąca w godz. 16.00-17.30 (czas zimowy) lub 17.00-18.30 (czas letni), ponadto przez 9 miesięcy – od października do czerwca – w godz. 19.00-20.00;
– przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą – w wyznaczonym dniu spowiedzi parafialnej;
– po indywidualnym umówieniu (gdy powyższe możliwości są dla kogoś niedostępne).
Warunki dobrej spowiedzi:
  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.
Scroll to Top