WSPÓLNOTY, DO KTÓRYCH MOŻESZ DOŁĄCZYĆ

Akcja Katolicka to ruch katolików świeckich, zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Parafialny
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działa od 1996 r.
W naszej parafii m.in. organizuje ewangelizację poprzez konkurs szopek bożonarodzeniowych oraz pomaga w doraźnych działaniach duszpasterskich.
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) to zorganizowana forma apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Charyzmatem Zgromadzenia jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Członkiem APDC może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez modlitwę, ofiarę, jałmużnę i dobre uczynki.
W naszej parafii prowadzi m.in. w każdy pierwszy poniedziałek modlitwę różańcową za zmarłych przed Mszą wieczorną, która z jego inicjatywy jest także sprawowana w tej intencji.
Bractwo Przemienienia Pańskiego stawia sobie za cel doprowadzenie do przemiany życia, polegającej na odnowie moralnej, religijnej, do przeniknięcia życia ludzkiego duchem ewangelicznego prawa miłości, sprawiedliwości i pokoju. W naszej parafii istnieje od 2004 roku.
Jego członkowie modlą się szczególnie w każdy czwartek podczas Godzinek, Mszy świętej i nowenny do Przemienienia Pańskiego oraz adoracji w ciszy, a także podejmują nieustającą nowennę, dzięki czemu modlitwa o przemianę serc i w intencjach parafii trwa cały rok.
Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną; udziela pomocy duchowej i materialnej ubogim i potrzebującym.
Członkowie starają się na bieżąco orientować co do osób potrzebujących pomocy w parafii, przygotowuje corocznie paczki na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz przeprowadza w parafii wszelkie diecezjalne i szersze akcje charytatywne.
Parafialny Zespół Caritas spotyka się na formacji w każdy trzeci czwartek miesiąca po Mszy wieczornej.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży stawia sobie za cel kształtowanie dojrzałych chrześcijan m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne.
Nasza parafialna grupa młodzieżowa czerpie inspiracje z tego dzieła, ponadto współorganizując i biorąc udział w dekanalnych, diecezjalnych i ogólnopolskich wydarzeniach duszpasterstwa młodzieży.
Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w piątki po wieczornej Mszy świętej.
Liturgiczna Służba Ołtarza obejmuje ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, którzy dbają o właściwy przebieg Mszy świętych i nabożeństw.
Spotkania ministrantów odbywają się zazwyczaj w poniedziałki przed lub po Mszy wieczornej, a ponadto cała LSO zbiera się przed ważniejszymi świętami i wydarzeniami liturgicznymi, aby je odpowiednio przygotować.
Apostolat Margaretka to ruch osób modlących za kapłanów. Jego podstawową komórką jest tzw. „margaretka”, czyli grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia.
„Margaretek” jest w naszej parafii ponad 30. Obejmują one swoją modlitwą 26 kapłanów, 3 biskupów oraz 2 siostry zakonne.
Oaza Dzieci Bożych to grupy dziecięce opierające się na duchowości i formacji Ruchu Światło-Życie.

Spotykają się w soboty:

  • Grupa starsza (od 4 klasy szkoły podstawowej) o godz. 9.00
  • Grupa młodsza (do 3 klasy szkoły podstawowej) o godz. 11.00
Ponadto dzieci uczestniczą w wakacyjnej i zimowej Parafiadzie, spotkaniu ze św. Mikołajem, konkursie szopek bożonarodzeniowych, w dziele kolędników misyjnych i in.
Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii modli się kilka Róż męskich i kilka żeńskich oraz jedna Róża Rodziców.
Zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii ma miejsce w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00.
Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana Kolbe stawia sobie za cel staranie o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. W parafii RN m.in. prowadzi modlitwy różańcowe w październiku i w pierwsze soboty, nowennę do św. Maksymiliana i przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia, organizuje pielgrzymki i włącza się w inne nabożeństwa maryjne.
Spotkania organizacyjno-formacyjne odbywają się co kwartał, zawsze w 19. (saletyńskim) dniu miesiąca.
Scholka parafialna jest miejscem spotkania i radosnej formacji dla każdego dziecka ze szkoły podstawowej, które lubi śpiewać lub gra na jakimś instrumencie.
Spotkania – próby odbywają się w soboty o godz. 10.00 w kościele.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ma na celu przede wszystkim pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, ochrona życia ludzkiego od poczęcia oraz troska o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych, charytatywnych i naukowych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.
W naszej parafii istnieje najstarszy w diecezji Oddział SRK (1993 r.).
Obecnie m.in. włącza się w religijne przygotowanie parafii do różnych świąt, współorganizuje konkursy i wydarzenia integracyjne (np. festyn parafialny).
Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy wieczornej.
Wspólnota Krwi Chrystusa stawia sobie za cel przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. Otwierając serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela starają się być wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości. Podejmują m.in. modlitwę do Krwi Chrystusa (osobistą i wspólnotową), regularne uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, szukając coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca godzinę przed Mszą wieczorną.
Scroll to Top