POGRZEB KOŚCIELNY

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1176 – § 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
Kan. 1177 – § 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,
§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.
§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.
Kan. 1180 – § 1. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.
§ 2. Jeśli tylko prawo tego nie zabrania, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania.

TROSKA O ZMARŁYCH

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego “dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682).
Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jej intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (spowiedź święta) i przyjęcie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej.
Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – dlatego za osobę zmarłą zamawiamy Msze święte. Można to uczynić np. w zakrystii przed Mszą pogrzebową.
Troska o zbawienie zmarłego wyraża się także we wpisaniu danej osoby do tzw. „wypominek”, które są systematyczną modlitwą w kościele w intencji zmarłego przez miesiąc listopad („wypominki listopadowe”) lub we wszystkie niedziele roku o godz. 8:45 („wypominki roczne”).

ORGANIZACJA POGRZEBU

Gdy przypada nam to smutne, ale ważne zadanie zorganizowania pogrzebu, podejmijmy następujące kroki:
 1. Poinformujmy (osobiście lub telefonicznie) kapłanów o śmieci danej osoby i ustalmy termin pogrzebu.
 2. Skontaktujmy się z wybranym przez siebie zakładem pogrzebowym.
 3. Umówmy się na spotkanie w kancelarii parafialnej w celu spisania potrzebnych danych i uzyskania od kapłana potrzebnych informacji. Na umówioną rozmowę przynieśmy:
  • Akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
  • Część karty zgonu (wydanej przez lekarza) z nagłówkiem „Część przeznaczona dla administracji cmentarza”;
  • Kartę mogilną grobowca, w którym ma być pochowana zmarła osoba (o ile taka Karta została wcześniej wydana).
  • Zgodę na pogrzeb w naszej parafii wydana przez proboszcza osoby zmarłej (dot. zmarłych spoza parafii);
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – jeśli możliwe jest uzyskanie takiego dokumentu od kapelana szpitala lub innego kapłana, który tych sakramentów udzielił.
Również w przypadku, gdy pogrzeb jest planowany na innym cmentarzu, należy na początku skontaktować się z kancelarią parafialną osoby zmarłej.
Scroll to Top