SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1008 – Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego.
Cała wspólnota i każdy z osobna wierzący jest wezwany do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz modlitwy za powołanych.
Wdzięczni Panu Bogu za wezwanych spośród nas do wyłącznej służby Bożej oraz za kapłanów, którzy posługiwali i posługują w naszej parafii, modlimy się w ich intencji i o nowe powołania szczególnie podczas nowenny do Przemienienia Pańskiego w I czwartki miesiąca.
Szczególną, praktykowaną w naszej wspólnocie, formą troski o powołanych jest Apostolat „Margaretka”.

Osoby, które odczuwają w sercu Boże wezwanie, zachęcamy do odważnego pójścia za nim i podjęcie formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie lub w konkretnym instytucie zakonnym.

Rodziców chłopców od III klasy szkoły podstawowej wzwyż prosimy, by pomagali i wspierali włączenie ich synów do Liturgicznej Służby Ołtarza – ministrantów, lektorów i ceremoniarzy – która jest środowiskiem sprzyjającym rozeznaniu powołania do kapłaństwa.
Scroll to Top