HISTORIA BUDOWY KOŚCIOŁA W KOSZYCACH WIELKICH

(oprac. Stanisław Klasa i admin.)
Historia powstania naszej świątyni parafialnej sięga roku 1972, kiedy to ks. Stanisław Kędroń rozpoczął wznoszenie budynku – oficjalnie domu jednorodzinnego – z zamysłem stworzenia tam kaplicy i plebanii dla nieistniejącej jeszcze parafii.
Czasy komunistyczne powodowały konieczność cierpliwego etapowania budowy kościołów i dokładnie z takim zamysłem postępował ks. Kędroń. Nie sposób wyliczać i wskazywać wielu darczyńców naszej świątyni. Jednak nazwisko jednej rodziny paść musi. Ofiarodawcami działek pod przyszły budynek kościoła parafialnego byli Janina i Karol Jedlińscy z córką Marią Jedlińską-Obrzut, a miało to miejsce w listopadzie 1980 roku.
Pierwszym krokiem do budowy naszego kościoła było otwarcie i poświęcenie kaplicy pw. Pana Jezusa Przemienionego – oficjalnie w garażu budynku mieszkalnym (obecna plebania). Był 26 kwietnia 1980 roku. Pierwszą Mszę świętą celebrował ks. Karol Dziubaczka.
Biskup Jerzy Ablewicz erygował w dniu 17 lipca 1981 roku nową parafię, a jej pierwszym proboszczem został mianowany właśnie ks. Karol Dziubaczka.
I tak przystąpiono do budowy kościoła parafialnego. Prace projektowe prowadził zespół pod przewodnictwem mgr. inż. Marka Kumeli.
Budynek kościoła nawiązuje w swoim kształcie i bryle do Góry Przemienienia – okrągła nawa główna, prezbiterium i boczne kaplice w kształcie wycinków koła nawiązują do obłoków, a kształt dachu do namiotów z ewangelicznego opisu przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor.
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym wykonanym w technologii żelbetowej monolitycznej i składa się z „kościoła dolnego” z pomieszczeniami pomocniczymi: biblioteką, kaplicą przedpogrzebową i pomieszczeniami sanitarnymi oraz kościół zwany „górnym”, z chórem na półpiętrze i zakrystią.
Pozwolenie na budowę parafia uzyskała już w 1983 roku, zaś plac kościelny poświęcił Biskup Jerzy Ablewicz 26 maja 1983 roku. Za niecały miesiąc, bo 22 czerwca 1983 roku, podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny.
Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 1983 roku, a już w sierpniu następnego roku zabetonowano strop nad dolnym kościołem. 7 października 1985 roku wmurowano kamień węgielny. W 1984 roku nowym proboszczem parafii na koszyckim wzgórzu został mianowany ks. Kazimierz Bonarek. Dzięki jego zapobiegliwości, dobrej organizacji pracy prowadzącego budowę kierownika architekta Aleksandra Wałęgi, a przede wszystkim dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, prace postępowały bardzo szybko.
Od roku 1985 Msze św. i inne nabożeństwa celebrowano już w dolnym kościele. W roku 1991 udało się przykryć bryłę budynku dachem, oraz zamontować ślusarkę okienną.
Po wykonaniu koniecznych prac instalacyjnych, tynków i podłoży pod posadzki, budynek kościoła został odebrany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie w dniu 16 września 2003 r.
Wystrój wnętrza kościoła zawdzięczamy prof. Kauczyńskiemu, którego mozaika w prezbiterium, stacje drogi krzyżowej i inne elementy na ławkach i konfesjonałach skończywszy, pozwalają zanurzyć się w modlitwie i wielbić Boga.
Kościół został konsekrowany przez Biskupa Wiktora Skworca 30 października 2005 r.
Po przejściu na emeryturę ks. Kazimierza Bonarka w 2016 r. nowym proboszczem został mianowany ks. Bogusław Soleński, a następnie w 2017 r. ks. Paweł Płatek.
W ciągu ostatnich lat budynek kościoła wyposażony został w ogrzewanie nadmuchowe, dzwony zawisły na wieży kościelnej, a cały plac przykościel¬ny został utwardzony kostką brukową z elementami zieleni ozdobnej.
I tak ze wzgórza koszyckiego powstała Świątynia Przemienienia Pańskiego na wieczną chwałę Bogu.

Służy ona ok. 2 400 wiernym, którzy zamieszkują część Tarnowa i Koszyc Wielkich. Teren parafii obejmuje w Tarnowie ulice: Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bożka (nry nieparzyste), Czerwona (nry parzyste 2-40 i nry nieparzyste 1-45), Dąbka, Dobrowolskiego, Dobrzańskiego (nry nieparzyste), Gostyńskiego, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Kleeberga, Koszycka, Kowalskiego, Krakowska (nry parzyste 190-230 i nieparzyste 197-211), Kuzdrzała, Majchrzyka, Masiora, Mieszka I, Modra, Niebieska, Okulickiego (część), Pawłowskiego, Sucharskiego, Tęczowa, Warneńczyka, Waszkiewicza, Zubrzyckiego, Żółta oraz część Koszyc Wielkich z ulicami: Abpa J. Ablewicza, Borki, Czecha (część), Daszyńskiego, Dobrzańskiego (nry nieparzyste), Górna, Ks. St. Kędronia (nry nieparzyste 1-23 i parzyste 2-28). Łąkowa, Gen. Maczka, Na Ścieżki (część), Pocztowa, Południowa (część), Północna (część), Gen Stefana Roweckiego, Słoneczna, Stasika, Szklarniowa, Szkolna (nry nieparzyste 1-29 i nry parzyste 2-30), Tarnowska (część), Wąska, Zielona.

Scroll to Top