Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Parafianie i Goście, na wieczór wigilijny, święta i cały Nowy Rok składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju serca, miłości i wolności od wszelkiego zła. Bardzo dziękujemy za wszelką życzliwość i upraszamy w modlitwie dla Was i Waszych bliskich obfitość Bożej łaski! Niech Chrystus, Książę pokoju, objawi swoje panowanie nad tym czasem zamętu i nas bezpiecznie prowadzi! A w tym nowym roku duszpasterskim pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, twórzmy ją, nie oddalajmy się od Jezusa i Jego Kościoła, chętnie uczestnicząc w coniedzielnej Eucharystii i współtworząc życie naszej parafii!

Scroll to Top