Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

zyczenia-wielkanoc2024
Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy, abyście odnowieni przez sakrament pokuty i umocnieni przez liturgiczne spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, żyli w wolności dzieci Bożych jeszcze głębszą wiarą, uświęcali codzienność dzięki łasce i mocy Zbawiciela! Niech zjednoczenie w świętej Ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowanej w parafialnej wspólnocie Kościoła owocuje pokojem, radością, miłością, dobrocią w rodzinach, sąsiedztwie, miejscach pracy i spotkań! Spełnienia życzeń, które otrzymaliście od Bliskich, i pięknego świętowania Wielkanocy!
Scroll to Top